Trøndersk Kystkompetanse har startet konseptet Kompetanseforum, der tanken er at foreleserne kommer hit og vi slipper å reise dit for å øke kompentansen på ulike områder.

- Vi henter inn gode forelesere fra hele Norge, har avtale med BI og tilbyr kurs lokalt her på Hitra og Frøya. Vi har nå spennende navn på blokka for vinteren, forteller Synnøve Aukan i Trøndersk Kystkompetanse.

Det første kurset går den 14. november, og da er temaet "Bli bedre på salg uten å oppfattes som en selger." Målet er å øke salgsmotivasjonen og lære bort konkrete teknikker for å øke salget, forteller Aukan.

Innleder på kurset er Thomas Holum fra Utviklingslaben AS.

Allerede 1. desember er det temaet delingsøkonomien som står på agendaen og om det å bli markedsorientert. Delingsøkonomi er et ord som har kommet i vokabularet de siste årene med tjenester som Über, AirBnB ig Nabobil. Dette kurset holdes av Kjetil Hevding fra Handelshøyskolen BI.

- Vil delingsøkonomien undergrave eksisterende virksomheter, vil den svarte økonomien bli betydelig større, vil mange miste jobben, eller er dette fantastiske muligheter som bare venter på å bli utnyttet? skriver kursselgerne.

I januar er det også satt opp et kurs i styre-kompetanse. Dette holdes av Kjell Standal fra Elnora Consulting AS.