Trond Iversen As, som eies av Trond Harald Iversen, har søkt Frøya kommune om leie av kommunal tomt på bakarealet av den nye fiskerikaia i Sæthervågen fiskerihavn på Dyrøya

Formålet med å få til en leieavtale av kommunal tomt, er at fiskere som er etablert ved det nye flytebryggeanlegget får en flerbrukshall til disposisjon.

Kystverket har uttalt at området bak fiskerikaia ikke skal være et tilleggsareal til bedriften Seashell AS, men er positiv til at det kan etableres et bygg der fiskerne har tilhørighet.

Det opplyses at det blir stiftet ett foretak som skal stå for selve byggingen og driften av flerbrukshallen.

Arealet på tomta inklusiv bygg og parkering er ca 500 kvm.

Positiv

Rådmannen er positiv til å leie ut tomta.

- Dette er et løft for fiskerinæringen på stedet, mener rådmannen som i siste formannskap fikk tilslutning for sitt forslag om å leie ut tomta.

Saken avgjøres i kommunestyret torsdag.