Det havner mye mindre penger i havbruksfondet

foto