Forbereder en kraftig oppskalering: - Vi har konkrete case vi regner med å lande om svært kort tid