Det er hektisk aktivitet ved Hitramat om dagen. Denne gang er ikke lokalene fylt av  ivrige hender som behandler og pakker krabber, men håndverkere som river og flytter vegger,  legger nytt gulv samt monterer nye maskiner. Alt dette for at krabbeproduktene skal bli enda bedre.

Innfrysing og tining

Fabrikksjef Kolbjørn Ulvan forklarer.

– Krabbesesongen om lag 5-6 måneder. Men vi leverer krabbe gjennom hele året. Dette kan vi gjøre fordi  bearbeidete produkter fryses ned i høysesongen, for deretter å bli tatt fram igjen senere.

Det er for å hindre kvalitetstap gjennom innfrysing og opptining Hitramat nå investerer i nytt utstyr.

– Det er svært viktig å ta vare på den gode krabbekvaliteten. Det er årsaken til at vi gjør dette, sier fabrikksjefen.

Alt utstyret skal etter planen være på plass i løpet av mai.

Først i landet

Det nye utstyret vil i følge fabrikksjefen gi bedriften bedre kontroll på prosessene i forbindelse med frysing og tining.

– Tining skal nå skje ved bruk radiobølgetiner. Hitramat er den første i Norge som tar i bruk en slik maskin som gir hurtig og kontrollert tining, forklarer Ulvan.

Nye pakkemaskiner skal også på plass.

– I dag selges mye av Hitrakrabben via ferskvare- og fiskedisker. Vi tror salget framover vil dreie seg mot vanlige kjøledisker hvor kundene selv plukker sine produkter, slik vi i dag gjør når vi f.eks. kjøper kylling. Derfor ønsker vi å tilby krabben i hendige forbrukerpakninger, forklarer Kolbjørn Ulvan.

Framtidsrettet

Til sammen investerer Hitramat 12-13 millioner for å sikre maksimal kvalitet på sine produkter.

– Vi prøver å være framtidsrettet. God kvalitet er helt avgjørende for å lykkes i denne bransjen, mener Ulvan.

Mens storparten av krabben tidligere ble eksportert, går mesteparten i dag til det norske markedet.

Årsaken til dette kan være mange, men Ulvan peker på tre forklaringer.

– Sjømat er i skuddet som aldri før her i landet. Videre er krabbe svært sunn mat. Og som et siste punkt vil jeg nevne at vi har gode produkter. Det ser vi også ved at de samme kundene stadig kommer tilbake med nye bestillinger, sier fabrikksjef Ulvan.