Det børsnoterte Norway Royal Salmon la i dag fram resultatene for fjerde kvartal 2014. Disse viser også årsresultatet, som ble på 320,7 millioner kroner fra en omsetning på i underkant av 2,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 2013, da man satt igjen med 395,3 millioner kroner i resultat. Men aksjonærene kan likevel forberede seg på et brukbart utbytte.

I følge adresseavisen.no foreslår styret at det betales ut 65 millioner kroner i utbytte. En god andel av disse pengene havner til investorer på Frøya.

Gåsø næringsutvikling (Helge Gåsø) eier 14.48 prosent i Norway Royal Salmon. Deres andel av utbyttet vil komme på over åtte millioner kroner

Måsøval Eiendom (Måsøval fiskeoppdrett) eier 6,62 prosent av aksjene, og vil da få cirka 4 millioner i utbytte fra fjorårets overskudd.

I tillegg har både Gåsø og Måsøval eierandeler i Havbruksinvest AS, som eier 8.09 prosent i konsernet, og vil få utbytte deretter.