- Vi har kjørt veldig stor aktivitet i lang tid, og går nå over til mer normal aktivitet med ett skift både på Dolmøy og Hestvika fra 1.oktober. Det medfører at vi ikke fornyer arbeidsavtalene med bemanningsbyrået foreløpig. Noen av disse reiser hjem til hjemlandet etter en hektisk periode, mens andre får tilbud av byrået hos andre arbeidsgivere. Det er ca 35-40 stk på begge fabrikkene. Det er dette vi har varslet på begge fabrikkene denne uka. Som sagt kjører vi fra 1.oktober normalt med ett skift på begge fabrikker. Aktiviteten vil øke litt senere nærmere jul uten at jeg vil komme inn på dato.

70-80 personer uten jobb

Undertegnende tok derfor kontakt med Fjeldvær for å få klarhet i om det er snakk om 35-40 eller 70-80 personer som har mistet jobben sin.Slik svarte han:

- Lerøy Midt AS har som sagt kjørt høy aktivitet på slakteriet i lang tid, og vi ligger litt foran slakteplanen for året. Dette er selvsagt noe påvirket av den biologiske situasjonen i regionen. Vi har derfor valgt å ikke fornye arbeidsavtalene med sesongarbeidere fra bemanningsbyrået for 35-40 stk. Tilsvarende gjelder også for foredlingsanlegget på Hestvika. Vi har som sagt økt aktiviteten først på året, mens vi nå vil ha en mer normal produksjon og begge fabrikkene har nok å gjøre.

Ettersom formuleringen: "tilsvarende gjelder også for Hestvika" er brukt, er det korrekte tallet derfor 70-80 personer som er uten jobb.

Lokalavisa sendte også spørsmål på tirsdag om det er på grunn av lakselusproblemer at aktiviteten ble trappet ned. Vi har ikke fått svar på ennå.

Vi har også stilt spørsmål om hva som gjør at Lerøy har overskridet lusegrensene så mye, som du kan lese om i saken lengre opp i artikkelen.