Etter et oppkjøp av Nordanett i 1996, har Frøya Havbruksservice drevet med reparasjon av utstyr til oppdrettsnæringen. I all hovedsak nøter. I 2009 fikk Hestnes stasjon navnet Hestnes Offshore og Aquaservice. Både Frøya Havbruksservice og Hestnes Offshore og Aquaservice har samme eierne, og hovedaksjonæren har vært med fra starten.

Ny notvasker

Service av nøtene må igjennom en omfattende prosess med vasking, desinfisering, reparasjon og impregnering. Med stadig flere og større nøter må firmaet hele tiden ha nytt og moderne utstyr. Et sted mellom 50 – 60 millioner kroner er brukt på oppussinger siden oppstarten på 90-tallet. Det har resultert i en større bøtehall, innkjøp av en ny tørketrommel, så de har flere tørkemuligheter, og nylig en ny notvasker.  - Nå har vi nettopp kjøpt inn en ny notvasker som skal beherske nøter som er minst 200 meter i omkrets. Den gamle tok rundt 160 meter store nøter. Den nye bøtehallen gjør at vi kan få inn hele nota på 160 meter, mens vi kun fikk inn en tredjedel tidligere før. Det er langt enklere å få tørke merdene nå, fordi vi kan få hele greia under ly, hvis det blir dårlig vær, sier Skarpnes.

- Nyt utsikten

Åge Lorentzen (62) har jobbet som mekaniker i rundt 30 år. Helt tilbake til da plastbåter ble laget på Hestnes. Han er gått fra å jobbe med merder til å være mekaniker, som han er utdannet til.  - Jeg er ikke gammel, bare mange år, ler han og tar en kaffesup imellom arbeidet. Lorentzen har vært med på å lage den første tørketrommelen som brukes på Hestnes og hjelper til når det er mekaniske spørsmål som må løses eller deler som må bestilles. Han er ofte vært opp i den ene krana på over 50 meter som holder de svære nøtene over bakken.  - Trikset er å nyte utsikten foran deg, men glem den under deg. Er det mye vind kan de svaie i tillegg, men da er vi på bakken, så det går fint, smiler Lorentzen.

Åge Lorentzen
Vidar Skarpnes