Legger familiepark-planene på is. Er møtt av lokal underskriftsaksjon