Tilsyn med servicefartøy etter dødsulykka på Frøya