Tilsyn med servicefartøy etter dødsulykka på Frøya

foto