Ministerbesøk på Hitra og Frøya. Vil bli møtt med kritiske spørsmål

foto