Arbeider fikk 22.000 volt gjennom kroppen - har fått alvorlige senskader

foto