Eilin Marie (22) flyttet til USA for å jobbe i Disney World: - Jeg har alltid vært en Disney-jente