- Dette er en region vi har stor tro på i fremtiden og som gir oss tilgang til et marked som vi ser vil ha betydelig vekst de kommende årene. Vi har samarbeidet en stund med firmaet allerede og mener dette vil være positivt for begge parter, sier administrerende direktør i Bewi Svenn Bekken til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Bra for Hitra og Frøya

Bekken tror også kjøpet vil være bra for Hitra og Frøya.

- Det viser at vi ligger å ligge i forkant og vil være viktig i en konkurransesituasjon framover, forteller direktøren .

Bewi eier fra før bedriften Bewi Polar AS i Nordkjosbotn og sammen vil disse produksjonsenhetene kunne utfylle hverandre, og håndtere kundene i Troms og Finnmark.