Hitra kommunestyre vedtok tirsdag kveld å godkjenne avtalen med med Kristiansund og Nordmøre Havn om kjøp av en 2 dekar stor eiendom på Hitra Kysthavn på Jøstenøya.

Tomteverdien anses som Hitra kommunes bidrag til etablering av kai og ro-ro rampe på Kysthavna og overdras i utgangspunktet vederlagsfritt. Men kjøperen  Kristiansund og Nordmøre Havn skal betale en 1.250.000 kroner til infrastruktur på Jøstenøya.