I november 2013 hadde Hotell Frøya nyåpning etter å ha utvidet fra 30 til 60 hotellrom.

I det første driftsåret etter at de doblet romkapasiteten, klarte de også å doble årsresultatet. Bedriften satt igjen med et overskudd på 1,657 millioner kroner i 2014, mot 810.000 kroner året før.

- Det er over all forventning at vi klarte budsjett i første driftsåret. Vi var veldig spente på om vi skulle klare det. Men det er mye som skjer på Frøya, næringslivet er flinke til å bruke oss, og vi har dyktige ansatte som står på, sier daglig leder Valborg Bekken.

I realiteten har hotellet mer enn doblet sin kapasitet. I tillegg til 30 nye hotellrom inneholder nybygget også syv leiligheter.

- Prosentvis har belegget gått ned, og vi ligger på et snitt på femti prosent belegg. Men i sommerhalvåret er belegget veldig bra, og så går det ned på vinteren, forklarer Valborg Bekken.

Hotell Frøya omsatte for 27,9 millioner i fjor, mot 18,8 millioner året i forveien. For inneværende år ligger det an til en ytterligere omsetningsvekst.

- Vi ser en liten økning så langt, men overskuddet kommer nok til å gå ned. Vi har større kostnader, blant annet ved at vi har ansatt flere folk.  40 prosent av vår omsetning går til lønnskostnader. Men vi har valgt å satse slik. Skal vi være midt-norges beste hotell så må vi ha nok flinke folk som bidrar til å gjøre kundene fornøyde, sier daglig leder Valborg Bekken.