VIDEO: Se brønnbåtens strabasiøse tur inn til Nordskaget

Nyheter

Når høststormene pisker og brønnbåten er tunglastet med laks, kan det være urolige timer til havs for mannskapet ombord.