Hitra-froya.no avslører:

Dolmsundbrua må bygges på nytt

”Glemte” å flytte brufundament 10 meter fra svakhetssone. Bompengeinnkreving kan være eneste løsning på å finansiere ombygging av brua.

Hovedsøylen til Dolmsundbrua ble anbefalt flyttet 10 meter lenger øst(liten rød ring) på grunn av en svakhetssone, men ble avglemt. Vertikale strekkstag er nå montert fra bakken til brua(stor rød ring) for å stabilisere brua.  

Nyheter

(NB: Denne saken var lokalavisas aprilspøk i 2015 og således ikke sann.)