Vil bruke oppdrettspengene til helsesatsing

... og sette av en liten andel til investeringer i øyrekka.

Frøyarådmann Svanhild Mosebakken foreslår at pengene kommunen fikk for å være vertskommune for grønne konsesjoner, brukes til investeringene man har vedtatt innen pleie og omsorg 

Nyheter

Frøya var en av de kommunene i landet som fikk størst del av vertskommunetilskuddet da staten delte ut grønne oppdrettskonsesjoner. Etter at 1,2 millioner ble brukt til prosjektering av Helhetlig idrettspark, har kommunen i over ett år hatt 20,2 millioner stående på konto. Det er ikke lov til å bruke pengene i kommunens ordinære drift.
 

Nå legger rådmannen fram sitt forslag til hvordan pengene skal brukes. Hun foreslår at stordelen av pengene bruker til å redusere låneopptak til investeringene som skal gjøres innne "Morgendagens omsorg".


 

Kommunen vedtok nettopp en plan som innebærer at det skal bygges 24 nye omsorgboliger innen 2017, og nytt helsehus (sykehjem) innen 2018.Forslaget går på at 18.046.000 kroner avsettes til disse investeringene. De resterende 2,1 millionene foreslås avsatt til framtidige investeringsprosjekter i øyrekka.

Formannskapet skal behandle saken kommende uke.