FEIRER I KVELD

Ti år med engasjement for friluftsliv

I dag er det ti år siden Frøya Turlag så dagens lys.

"Opptur" er en av turlagets mange arrangement. 

Turlaget har også tatt en viktig rolle som samfunnsaktør på Frøya,

Nyheter

Turlaget er en del av Trondhjems Turistforening (TT), og drives av lokale ressurspersoner med leder Gunhild Riiber i spissen.

Hun forteller at Frøya Turlag jobber for at flest mulig skal bli godt kjent i og med Frøya, og for at de som bor her skal være stolte av å være frøyværing.

Nytt år, nye turmuligheter

Slik ser Frøya Turlags turkalender ut, for det kommende år


- Turlaget forsøker å motivere folk til å ta i bruk den varierte naturen vi har rundt oss. Vi har derfor laget et eget turkart over hele kommunen, opplyser turlagslederen.

I tillegg har turlaget en gruppe under seg, nemlig Barnas Turlag Frøya.

Ny turbok tar deg til topps

Ny bok skal inspirere til nye toppturer. Både Mørkdalstuva og Besselvass-heia er godt besøkt av toppsamlerne allerede.


I løpet av de ti årene som er gått siden oppstarten, har Frøya Turlag bidratt til mye aktivitet på Frøya. Blant annet kan nevnes:

- Frøyavandreren der 40 turposter er spredt i hele Frøya kommune. Det jobbes med å ferdigstille denne av de frivillige ildsjelene. Det er plassert ut flere av turbok-kassene allerede.

- Turer og arrangementer, til sammen 21 i 2015. Ordførerens tur og Stormtur er av de faste innslagene sammen med de nasjonale Kom deg ut-dagene.

- Det er etablert en egen Frøyamarsj som er hvert 5.år i samarbeid grendene og Trondheim Turmarsjforening. Frøyamarsjen har egen samlepin, med ulikt motiv hver gang.


- Årlig Opptur for alle 8. trinnselever til kommunetoppen Besselvassheia

- Turlaget har også tatt en viktig rolle som samfunnsaktør på Frøya, gjennom å bidra til nytt turkart i kommunen, til å rydde fjære på Frøya for søppel, og i mange planer med betydning for friluftsliv og aktivitet på Frøya.

Jubileumsmarkeringa i kveld på Frøya Hotell byr på musikalsk kåseri ved Gabriëla Lukassen. Videre vil daglig leder i Trondhjems Turistforening Frode Støre Bergrem, snakke om turistforeningen som har vært en samfunnsbygger i 150 år, mens Gunhild Riiber vil orientere om Frøya Turlags engasjement for friluftsliv og Frøyanatur. Og i tillegg blir det selvfølgelig friluftsprat med kaffe og kaker.