Vil ikke ta over brua

Nyheter

Om tre uker åpner Dolmsundbra, og da vil Vettastraumen bru miste sin funksjon som en del av hovedveien mellom øyene. Veisløyfa fra Vikstrømkrysset over gammelbrua til Kjerringvåg-krysset vil bli nedklassifisert. Fylkeskommunen vil at Hitra kommune overtar denne sløyfa, og er villig til å gi et tilskudd på 4,5 millioner kroner pluss mva. Denne summen svarer til Statens vegvesens anslag på hva det vil koste å rive Vettastraumbrua.


 

Hitra kommune har gjort en vurdering av å beholde brua som gang-og sykkelvei. Men i følge kommunalsjef Dag Bjørshol vil brua trenge en rehabilitering, uansett om den kun brukes som gang- og sykkelbru.

- Det er blant annet armering som ruster. Konstruksjonen er tung, og må kunne bære seg selv. Den vil uansett bruk, måtte oppgraderes og vedlikeholdes. Så dette blir et økonomisk spørsmål, og administrasjonen har konkludert med at det ikke er ønskelig å ta over brua, sier Dag Bjørshol.

En rapport fra 2007 konkluderte med at brua hadde en levetid på cirka 15 år hvis ingenting ble gjort. Det er ikke gjort noe på brua siden da, så det betyr at den nå - ut fra rapporten - kun har seks år igjen.

Saken legges fram for formannskapet i Hitra kommune i morgen (onsdag). Administrasjonens innstilling er at kommunen tar over veisløyfene på begge sider, men ikke selve brua.

- I praksis betyr det at nåværende veieier får ansvaret for å rive den, sier Bjørshol.

Grunnen til at administrasjonen foreslår at kommunen tar over veibitene på hver side, er blant annet at Dolmsundet er et attraktivt område, og veiene gir en adkomst til attraktive fiskeområder. Veibiten på dolmøysida gir også muligheten til ny ankomstvei om det blir en utvidelse av Kjerringvåg boligfelt.