Bewi med kjemperesultat

- Vi har jobbet hardt

Og Svenn Bekken har tro på enda større behov for emballasje fra Frøya.

Administrerende direktør i Bewi, Svenn Bekken 

Nyheter

Bewi skriver i en pressemelding at de hadde et godt resultat i 2015, drevet av god drift og salg av en eiendom på Stjørdal. Konsernets totale driftsinntektene kom på 620,9 millioner, hvorav 95,8 millioner relaterer seg til eiendomssalg. Av årsresultatet på 134,9 millioner utgjør eiendomssalg 95,8 millioner.

- Vi har jobbet hardt, for å si det sånn. Det er ikke et arbeid, det er en livsstil, sier administrerende direktør og eier Svenn Bekken, i et intervju med Finansavisen.

Bewi er allerede i dag en betydelig leverandør av emballasje til både sjø- og landbasert matvareproduksjon, og har stor tro på en framtidig lakseproduksjon i Norge på 5 millioner tonn. For å kunne håndtere denne veksten, samt en forventet vekst også i den landbruksbaserte matvareproduksjonen, vil Bewi i framtida satse på både engangs – og gjenbruksemballasje. Utvikling av gjenbruksemballasje vil derfor bli et betydelig satsingsområde for Bewi framover, skriver Bewi.

I følge Bewi vil 2016 bli preget av forbigående dropp i lakseproduksjonen, men ny vekst fra og med 2017 vil igjen påvirke selskapet positivt. Samtidig blir selskapet en stadig større leverandør til den landbruksbaserte matvareproduksjonen.

Driver 12 fabrikker

I tillegg til emballasjeproduksjon på fem fabrikker i Norge eier Bewi 50 % av aksjene i Bewi Group, hvor Verdane Capital sitter med de resterende 50 %. Bewi Group produserer råstoff, teknisk emballasje og isolasjonsmateriale på 12 fabrikker i Finland, Sverige, Danmark og Norge.

Svenn Bekken utelukker ikke nye oppkjøp også i framtiden for å styrke konsernets markedsposisjon, og etter mer enn 30 år i bransjen har han klokkertro på økt behov for emballasje til matvareprodukter i både tradisjonell og ny form, står det i pressemeldingen.