Brohode-konferansen

Heldag om miljø- og helseutfordringene i havbruket

Fornøyde deltakere på brohode-konferanse for to år siden 

Nyheter

Høstens Brohode-konferanse på Frøya er allerede i gang med studentaktiviteter. Selve fagseminaret i Frøya kultur- og kompetansesenter starter klokka 10:45 i morgen, og varer ut dagen. Tema er samspillet mellom oppdrett og det marine miljøet. Det skal holdes innlegg om:

- Miljøstatus Trøndelag

- resultatene av en analyse på interaksjonen mellom villaks og oppdrettslaks

- Hvordan elvefisket og turistindustrien er påvirket av oppdrett i Trøndelag

- virkning av rømt oppdrettslaks

- PD - en utfordrende sykdom for næring og forskere

- laksedrevet integrert havbruk

Fagseminaret avsluttes med en paneldebatt om miljø- og helseutfordringer i oppdrett.


Feirer ti år som medspiller

I 2006 så Trøndersk Kystkompetanse lys. Denne uka blir det kakefest og tid til å mimre over hva selskapet har oppnådd på disse årene.Stort NTNU-program

Krafttak mot lakselus

Lakseselskapene går sammen og finaniserer store deler av forskningen.

Konferanse i dag:

Studenter og næringsliv diskuterer framtidas fôr

Hva tenker oppdretterne om ressurssituasjonen for laksefôr i 2025?