Her er årets tildelinger fra SalMar-fondet

Penger til greenrange, grendahus, hinderløype, øylekene, kart, kostymer, drivhus...

Ann Kristin Kristoffersen (t.v) Rigmor Stordahl og Hege Stordahl er tre av fire faste kjøkkenhjelpere på de faste dansekveldene i grendahuset Svanheim. Huset får betalt handicaptilpasset ytterdør ved hjelp av pengene fra fondet. 

Nyheter

- SalMar har i en årrekke bidratt til å gjennomføre mange spennende prosjekter blant frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner på Frøya. Gjennom fondet bidrar de til et rikere kulturliv i kommunen, sier Knut Arne Strømøy i Frøya kommune.

Nå er årets tildelinger fra det såkalte Salmar-fondet klare. Årets tildeling er på totalt 450 000. Nytt av året var at integrering ble prioritert, forteller Strømøy.

- Det planlegges videre at en representant fra SalMar og en fra Frøya kommune i løpet av 2017 vil besøke flere mottakere fra fondet, både i år og tidligere år for å få et bedre innblikk hva tildelingene er brukt til og hva dette betyr for lokalsamfunnet, forteller han.

- SalMar og Frøya kommune gratulerer de som får midler fra fondet og takker de mange frivillige som bruker fritiden sin til å gjøre Frøya til en spennende og aktiv plass å bo, sier  Strømøy.

SALMARFONDET 2016
SØKERFORMÅLkto.TILDELT
Titran grendalagApparater for egentrening

20 000

Nordskag og Kverva velforeningFrisbeegolf

30 000

Sørburøy VelforeningVedlikehold grendehus

10 000

Skjønhals kretslagvellikehold hus

12 000

Grendalaget LyngblomstVedlikehold grendehus

12 000

Dyrøy grendalagFlere tiltak

12 000

Stølan kretslagvedlikehold / nytt lekeutstyr

12 000

Grendahuset Svanheimhandicaptilpasset ytterdør

5 000

Bogøy velforeningbord til forsamlingshus

5 400

Nesset grendalagvei / omkledningshus

12 000

Klubben grendalagutvidelse uteområde Klubben

12 000

Dyrvik grendalagopparbeidelse lekeplass

12 000

FAU Nabeita oppvekstsenterhinderløype for sykkel

30 000

Frøya Fotballklubbforebyggende ungdomsarbeid / kurs

10 000

Frøya sjakklubbinstruktør / treningssamling

3 000

Frøya ILbasket / integrering med basket

20 000

NMK Frøyautstyr til vedlikehild bane

15 000

Frøya Klatreklubbkurs

5 000

Toppidrett hest Frøya/Hitravidereføring av prosjekt

50 000

Frøya Golfklubb etablering av greenrange

10 000

Øylekekomiteen IGAdeltakelse 50 aktive på Gotland 2017

50 000

Frøya turlag/Frøya jeger og fiskkart over fiskevann

10 000

Frøya Seniordansfeiring 10 år

2 000

Frøya Lithauiske foreningulike tiltak integrering barn / unge

10 000

Internasjonalt samabeid/Sistranda skoleulike tiltak fokus språk/kulturelt mangfold

5 000

Polsk-Norsk kulturforening Frøyaintegreringstiltak polske barn

5 000

Frøyværingenjuleverksted/påskeverksted/strikkekurs barn

2 000

Oda fra Havetspel

10 000

Frøya Teaterlagkostymer Titranspel

30 000

Trøndelag Kysthistorisk Museum Mausundhandicapinngang

10 000

Sistranda Mannskordrift

7 000

Beinskadet omsorgaboliger drivhus/grillhytte/el-sykkel/hyller/skinn

6 600

FrøyAwardsartist til prisutdeling

5 000

450 000