Største arbeidsgiver:

Kartet som viser den store forskjellen på øyregionen og resten av Trøndelag

Nyheter

Sør-Trøndelag fylkeskommune har laget en oversikt over hva den største arbeidsplassen i hver kommunne i Trøndelag driver med. Kartet viser at det bare er Frøya og Hitra som har lakseoppdrett som største arbeidsplass.

Hele 34 av Trøndelags kommuner har en offentlig arbeidsgiver som største arbeidsplass, fordelt på eldreomsorg i 24 kommuner, skole i fire kommuner, sykehus i fire kommuner og forsvaret i en kommune.

Resten fordeler seg på ulike private yrker, som vist på kartet.