Gir bort 116.500 kroner

Disse får gaver fra Sandstad NKS
Nyheter

Sanstad NKS har hatt årsmøte i  eldreboligene på Sandstad. Der ble det vedtatt å bevilge hele 116.500 kroner til gode formål.

Bevilgninger:

Kjøp til eldreboligene støvsuger og kantstein , kr 9 000,-

Varmepumpe UL Glimt kr 5000,-

Flombelysning Sandstad kirke kr 2 500,-

Barnas turlag Hitra kr 2 000,-

Sandstad IL renovering kr 10 000,-

Kvamsgrindkollektivet kr 15 000,-

Kvinnemedisinsk forskningsfond kr 10 000

Kreftforskning 20 000,-

Barn - ungefond kr 5 000,-

Revmatologifond kr 5 000,-

Psykiske lidelser kr 10 000,-

Osteporosefond kr 3 000,-

Min dag i dag kr 3 000,-

Fond for utenlandssatsinger kr 2 000,-

Babymassasje ved helsestasjonen Hitra, 15 000,-

Totalte bevilgninger kr 116 500,-

Styret

Styrets medlemmer er Vigdis Athammer (leder), Gunn Oldervik, Lillian Mellemsæther, Oddveig S Nyvoll, Kirsten H. Lervik og  lnger Lise S Strand.

Aktiviteter for 2016:

9 styremøter, 1 årsmøte, salg av fastelavensris, innkjøp av blomster og pynting 17. mai, lunsj på Strand skole, fotpleie til folk over 75 âr, maiblomster, julestjerner til eldre.


Ref.