Får utvide tomt til transformator

Nyheter

Trønderenergi skal utvide transformator-stasjonen i Fillan, og ønsker av den grunn å kjøpe tilleggsareal fra naboeiendommen. Teknisk komite i Hitra har gitt dispensasjon fra arealplanen slik at tomta kan fradeles.