- Kjempestas å bli sett for den jobben vi gjør

For første gang deler Norsk kulturskoleråd ut «Hederlig omtale»

Virksomhetsleder Toril Antonsen Aae fra Frøya her flankert av Nils R. Sandal og Merete Wilhelmsen, henholdsvis styreleder og assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd. Det var de to som overrakte diplomet til Frøya.  Foto: Norsk kulturskoleråd

Årets kulturskolekommune

Prisen Årets kulturskolekommune deles ut av Norsk kulturskoleråd. Prisen ble utdelt første gang i 1997 og tildeles en kommune som faglig, økonomisk og administrativt viser at den prioriterer kulturskoletilbudet særlig høyt, og som er en foregangskommune og et godt eksempel i forhold til utviklingen av kulturskolen som skoleslag og kommunalt ressurssenter.

Årets kulturskolekommune 2017 ble tildelt Ås kommune i Akershus. I tillegg besluttet Norsk kulturskoleråds sentralstyre i år og dele ut en «Hederlig omtale» til Frøya kommune.

Hederlig omtale gis til Frøya fordi kommunen var en meget sterk kandidat og i høyeste grad kvalifisert i henhold til kriteriene for prisen Årets kulturskolekommune.

Nyheter

Frøya kommune er i dag tildelt hederlig omtale i Norsk Kulturskoleråds høythengende pris "Årets kulturskolekommune 2017". Hovedprisen gikk til Ås kommune i Akershus.

Frøya var en meget sterk kandidat til å motta hovedprisen, forteller Egil Hofsli i Norsk Kulturskoleråd. Dessverre nådde de ikke helt opp, men kulturskolerådet har likevel latt seg imponere over det kulturarbeidet som er gjort på Frøya og oppretter en ny pris: «Hederlig omtale». Torsdag formiddag ble denne tildelt Frøya kulturskoles rektor, Toril Antonsen Aae under en tilstelning i Oslo.

Grunnene til "Hederlig omtale"

Begrunnelsen for at Frøya kommune får "Hederlig omtale" går som følger:

" Frøya kommune har gjennom flere år prioritert kulturskoletilbudet særlig høyt. Dette har gitt seg utslag i at kommunens kulturskole fikk nye lokaler i 2014 med kontorer til alle ansatte, flere øvingsrom og et profesjonelt lydstudio. I tillegg til kulturskole, er det også kulturhus og videregående skole i samme bygg. Dette ble et stort løft for kulturskolen, og har bidratt til et vesentlig kvalitetsløft på kulturskolens produksjoner.

Organisasjonsmessig ble kulturskolen en egen virksomhet i 2014, organisert som en del av oppvekstsektoren, underlagt kommunalsjefen i rådmannsteamet. I mai 2016 vedtok kommunestyret at den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», legges til grunn for videre drift og utvikling av kulturskoletilbudet i kommunen, gjeldende fra skoleåret 2016-2017. Rammeplanen inngår nå i Frøya kommunes kulturplan som et plangrunnlag for kulturskolen.

Frøya kulturskole har i mange år vært lokalt ressurssenter. Dette inkluderer også et omfattende arbeid opp mot kommunenes minoritetsspråklige innbyggere. Spesielt i kommunen er at om lag 30 prosent av grunnskolenes elever nå er elever i kulturskolen. Dermed har en i denne kommunen oppnådd det målet som opprinnelig var antydet for deltakelse i kulturskolen".


 

- Noe skiller oss ut

- Det er kjempestas å få en slik pris og bli sett for den jobben vi gjør. Vi har blitt fortalt at juryen ikke klarte å legge begrunnelsen vår i fra seg og velger å gi oss en ny pris «Hederlig omtale». Da er det noe som skiller oss ut likevel og det er veldig gøy, sier en glad kulturskole-rektor, Toril Antonsen Aae.

Juryen til Norsk kulturskoleråd klarte ikke legge vekk begrunnelsen i fra Frøya kulturskole og gir for første gang ut prisen "Hederlig omtale". Det jubler (f.v.) musikklærerne Gabriëla Lukassen og Gerard Rooker, fungerende rådmann Beate Sandvik Meland, kulturskolerektor Toril Antonsen Aae og ordfører Berit Flåmo for. 

 

Hun legger til at de fleste av landets kommuner er medlemmer av Norsk kulturskoleråd og at Frøya har blitt sammenlignet med svært mange små og store kulturskoler.

- At Frøya kommune har prioritert kulturskoletilbudet særlig høyt i mange år er også grunnen til at vi får denne oppmerksomheten.


Viste fram sine danseferdigheter

Se kulturskoleelevenes ferdigheter på scenen.

 

Satser på kultur

- Jeg vil først av alt gratulerer alle ansatte ved Frøya kulturskole og alle barn og unge i kulturskolen med denne prisen, sier en tydelig stolt ordfører, Berit Flåmo.

- Prisen vitner om godt lederskap og gode kulturskolelærere på Frøya.

Ordføreren trekker frem at man må huske at de ansatte ved kulturskolen ikke har en åtte-til-fire-jobb.

- De brenner for arbeidet sitt, ser mangfoldet og tenker nytt. Politisk er vi opptatte av kultur på Frøya og denne prisen inspirerer oss alle.


Hitra og Frøya gjør hopp på norsk kulturindeks

Både Hitra og Frøya gjør markante hopp på Norsk kulturindeks, en liste som måler både kulturbruk og -aktivitet i norske kommuner.

 

En utradisjonell kulturskole

Kulturskolen på Frøya består av til sammen syv ansatte inkludert rektor Toril og har 150 unike elever fordelt på 200 elevplasser.

Ved kulturskolen tilbys det et sterkt og bredt faglig tilbud og kulturskolen har flere samspillsprosjekter hvert år.

- Jeg vil si vi er en utradisjonell kulturskole. Det er en stor vilje blant de ansatte til å tenke alternativt og de er opptatte av samfunnsansvaret vårt. De ser barna og ungdommene og  gir de muligheter til å vokse og mestre noe som har overføringsverdi andre områder, sier Antonsen Aae.

Et lokalt ressurssenter

En av kriteriene for å bli årets kulturskolekommune er å være et ressurssenter og det har Frøya kulturskole vært i mange år, sier Antonsen Aae.

- Frøya er en flerkulturell kommune hvor rundt 20 % av befolkningen er minoritetsspråklige. Vi i kulturskolen har jobbet aktivt i forhold til integrering. Tidligere var elever av arbeidsinnvandrere underrepresentert, men slik er det ikke lenger i dag. Vi har over tid gjort ulike grep for å snu dette, vi har oversatt informasjon og gjort den tilgjengelig på ulike språk og invitert inn barn og foreldre til å se hva vi gjør. Vi har også startet prosjektet "Flere Farger Frøya" som allerede er godt i gang i Rabben barnehage.


Flere Farger Frøya skal lage forestilling:

Musikk, dans og rytmer fra hele verden

Mandag ble det holdt introkurs av Fargespill i Frøya Kultur- og Kompetansesenter. Flere representanter fra blant annet Rabben Barnehage og Sistranda skole var til stede.

 

Kulturskolen på Frøya ønsker dessuten å inkludere og favne alle, legger rektoren til.

- Kulturskolen tilbyr musikkterapi for mennesker med ulike utfordringer. Vi jobbet med barnehagene lokalt, har en avtale med Øvergården bofellesskap, Frøya menighet og med Livsglede for eldre på Frøya.

I mai skal kulturskolen bidra i et nytt  prosjekt; kulturskoleundervisning sett opp mot styrking av lese- og skriveferdigheter.

At Frøya kulturskole nå har mottatt prisen for "Hederlig omtale" fra Norsk Kulturskoleråd skal markeres, men hvordan har de ennå ikke bestemt, avslutter Toril Antonsen Aae.

Ås er årets kulturskolekommune

Det er Ås kommune i Akershus som vinner av prisen Årets kulturskolekommune. Årets kulturskolekommune 2017 mottar diplom og maleri. Frøya får diplom.

Prisen er overrakt på Norges musikkhøgskole i Oslo av Nils R. Sandal og Merete Wilhelmsen, henholdsvis styreleder og assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd