Har levert en rekke forslag mot forsøpling

SVs førstekandidat til stortingsvalget, Lars Haltbrekken, besøkte lokallagene på Hitra og Frøya i februar (Foto: Lars Otto Eide) 

Nyheter

- Plastforsøplingen av havet er av vår tids største miljøproblem, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør Trøndelag. Plasten males opp og går inn i næringskjeden og tilslutt er det vi sjøl om får den i oss. Forskere slår fast at vi kan ha mer plast enn fisk i havet om noen tiår dersom vi ikke redusere forsøplingen drastisk nå, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.

Lørdag går årets strandryddedag av stabelen. Da oppfordres folk til å plukke søppel langs strendene. Forskere har tidligere slått alarm og sagt at dersom vi ikke får gjort noe plastforurensningen vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050.

- SV har nylig fremmet en rekke forslag på Stortinget for å gjøre noe med søppelet, sier Haltbrekken, som presenterer lista over sakene partiet hans har fremmet den siste tida:


1)      Innsamling av plast.

- I dag material gjenvinnes rundt 20 % av plastavfallet fra husholdninger, 38 % av plastavfallet fra næringer som genererer husholdningslignende avfall og tilnærmet alt plastavfall fra landbruket som inngår i Grønt Punkt Norges returordning. Det er altså store mengder plast som ikke resirkuleres, sier Haltbrekken.


2)      Butikker må ta i mot spraybokser.

3)      Fishing for litter.

- Dette er en ordning der fiskefartøy samler opp og leverer søppelet de får i fangstredskapene. Det har ført til at 48 tonn avfall er levert til mottakene i Tromsø, Ålesund og Egersund i 2016. Fiskerne får dekket kostnadene. Vi har foreslått at dette blir en permanent ordning der fiskerne også får en belønning for å gjøre dette og ikke bare dekket kostnadene, sier Haltbrekken.

4)      Øk panten til 5 kroner. 

5)      Erstatt gummi på kunstgressbaner med miljøvennlige alternativ. 

6)      Hindre avfall fra fiskeri og oppdrett.

- Avfall fra fiskeri og oppdrett er en stor kilde til forsøpling med stort skadepotensial. Vi vil gjøre produsenter og importører ansvarlige for utstyret og avfallet som oppstår etter bruk. De må forplikte seg til innsamling og gjenvinning, mener Haltbrekken.


7)      Øke støtten til opprydding. SV mener at staten må gi økt støtte til prosjekter og frivillige som for eksempel driver med strandrydding.


8)      Pålegge importører og produsenter av engangsartikler av plast å ta ansvar. 


9)      Mer forskning.

- Ved SINTEF foregår for eksempel forskning på garn produsert av nedbrytbart materiale. I tillegg ser SINTEF på hvordan man kan rydde opp i forsøplingen som finnes, sier SV-politikeren.