Får planlegge "Friheten"

Kartet viser området "Friheten" bakenfor eksisterende hyttefelt ved Dolmsundbrua. (Faksimile fra saksframlegg) 

Nyheter

Sivilingeniør Godhavn AS, ved Øyvind Estenstad, ønsker å starte regulering av en eiendom på Dolmøya. Eiendommen ligger innenfor den alternative veitrasseen som ble utarbeidet over Dolmøya, før rettfram-brua ble vedtatt og realisert. Eiendommen har fått navnet Friheten, og det er ønskelig å regulere for 20-25 fritidsboliger med tilhørende infrastruktur.

Teknisk komite i Hitra kommune tilrår at det igangsettes reguleringsarbeid.