Beslagla en halv kilo hasj

Nyheter

Politiet gjennomførte torsdag en narkotika-aksjon på Frøya.

- Fire personer ble pågrepet, og det ble beslaglagt narkotika til en gateverdi på over 100.000 kroner, forteller lensmann Arild Sollie.

Han forteller at man hos en av de pågrepne fant en halv kilo hasj. Ved siden av hasj ble det i aksjonen tatt inn brukerutstyr og noe tabletter.

Soliie sier at aksjonen var en del av det lokale politiets økte fokus på narkotika. Lensmannen fortalte i lokalavisa 16. mai om en tendens med økende rusbruk, særlig hos de yngre ungdommene, med mye hasj og alhohol.


15-åring overlevde så vidt rusforgiftning

Lensmannen er veldig bekymret over stadig yngre rus-debut


-Dette er en aksjon vi kjører med bakgrunn i den tendensen vi ser og tips vi får, sier lensmann Arild Sollie.

Les også: Slik mener lokalpolitiet foreldrene nå bør ta tak (HF+)