Svarer på næringens kritikk mot oppdrettsavgift

– Det er en totalt grunnløs påstand

Ordfører Ole Haugen. 

Nyheter

Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) gikk i forrige uke ut mot Stortingsflertallets beslutning om å på legge norske lakseoppdrettere arealavgift. NSL omtalte dette som «en svært uheldig dobbeltbeskatning».

Dette får Ole L. Haugen, ordfører (Ap) i Hitra kommune og styreleder i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) som består av 55 kommuner fra ti fylker langs kysten, til å reagere. Det skriver iLaks onsdag.

Troverdig
– Jeg tror noen må fortelle Frode Reppe at han ikke framstår som særlig troverdig og veloverveid med sine uttalelser. Heller ikke denne gangen, sier Haugen til iLaks.

– Å slå om seg på denne måten gavner ikke næringa, nei tvert imot. Næringa trenger venner, og de kan ikke finne noen bedre enn kommunene. Mange kloke oppdrettere har innsett det, og erfarne rådgivere har gitt næringa et klart råd om ikke bare å støtte, men faktisk be om en arealavgift eller en «ressursrente som bringes tilbake til kommunene og lokalsamfunnene», fortsetter han.

Haugen avviser at dette er en form for dobbeltbeskatning.

Urimelig
– Å kalle det dobbeltbeskatning og så videre faller på sin egen urimelighet, ja, det er en totalt grunnløs påstand. Avgiftsstørrelsen det er snakk om tilsvarer omlag den avgiftslettelsen næringa har fått gjennom den reduserte eksportavgifta med 0,45 prosent, hverken særlig mer eller mindre. I tillegg er den så viselig innrettet at den ikke skal gjelde bearbeidet laks, det vil si man ønsker ikke en slik avgift på det som bidrar til innenlands merverdi, fortsetter Haugen.

– Mange selskaper har ansatt dyktige folk med såkalt ansvar for samfunnskontakt. Så også har organisasjonene. Hvis de gjør jobben sin, og de får lov til å gjøre jobben sin, så kan det være et viktig bidrag til å forbedre forholdene til omverden og lokalsamfunnene. Men da må det ikke skje på en måte som herr Reppe står for; store ord og sterke påstander, som i beste fall egner seg for selvbildet for de som vil framstå som «høy og mørk», men lite tillitvekkende og troverdig i forhold til omverden.

Her svarer NSL tilbake til Haugen: – Flåsete personkarakteristikker i en viktig debatt