Kommuneansatte avslutter arbeidsuka med strandrydding

Rådmannen oppfordrer andre bedrifter til å gjøre lignende tiltak.

Arkivfoto: fra fjorårets strandrydding rundt Kvistalykta  Foto: <137><137>

Nyheter

Fra klokka 12 i morgen vil 35 ansatte i Frøya kommune gjennomføre strandryddedag på Titran.

-  Rådmann har fokus på marin forsøpling, folkehelse og oppfordrer andre bedrifter til å avsette litt tid til dette viktige formålet, forteller Marit Wisløff Norborg, virksomhetsleder for strategi, kultur og næring.

- Vi er på Titran fra kl. 12.00 og vil avslutte etter rydding med grilling, forteller hun.