Ikke fortrolig med regulering av steinalderstien

Nyheter

Etter at Frøya kommune fikk bot for å ha ødelagt kulturminner under arbeidet med å etablere den såkalte Steinalderstien, bestemte rådmannen at man skulle lage en reguleringsplan for stien, før man fullførte arbeidet.

Da formannskapet i siste møte skulle behandle bevilgning til reguleringsarbeidet, vedtok de å utsette hele saken. Formannskapet ber om en begrunnelse for hvorfor det må utarbeides reguleringsplan. Det vises til en bekymring for å etablere en praksis for å lage reguleringsplan for slike tiltak, og hva det vil bety for grendalag og idrettslag som etablerer fritidsområder i grendene.