Ingen bobil-tømming i sommer

  Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Nyheter

Sommeren 2016 utlyste Frøya kommune en konkurranse knyttet til etablering av mottaksløsning for avløp fra bobil.

Kommunen har kun fått inn ett tilbud, fra Bremnesgruppen, med lokalisering av tømmestasjon på Rabben Marina. I sitt tilbud har tilbyder også tatt høyde for at tømmestasjonen skal håndtere buss og båt i tillegg til bobil. Anlegget vil ha noe parkeringskapasitet både for buss og bobil.

I sitt siste tilbud vil entreprenørkonstandene komme på 406.614 og årlige driftsutgifter på 20.000 kroner, forutsatt avtale på minst fem år.


 

Rådmannen tilråder at anbudsutlysningen trekkes med bakgrunn i at det kun kom ett tilbud, slik at det er utfordrende å vite om kostnader ligger på rett nivå. Rådmannen viser også til at den tiltenkte plasseringen ikke er godkjent i byggesak.

Formannskapet behandlet saken i siste møte, og vedtok å trekke anbudsutlysningen. Rådmannen bes vurdere andre løsninger og skal komme tilbake med sak til høsten. I vedtaket heter det også at det må vurderes om kommunen kan bruke eksisterende slamavskillere rundt om i kommunen.