Skal ha møte med naboene

Planene om nytt næringsområde er omstridt.

Beboere på Børaunet og Melkstaden stod i april fram i lokalavisa med sin protest mot planene om å ta deres nærområde til næringsformål 

Nyheter

Frøya kommune har vedtatt å starte regulering av en utvidelse til Nordhammarvika næringspark. De nye aktuelle arealene er i to parseller: en på sjøsiden av hovedveien, med mulighet for utfylling i sjøen. Det andre feltet er på øversiden av veien, mellom Melkstaden og Børaunet, hvor det er boligområde på begge sider. Beboere og grunneiere protesterer på planene om at det skal bli næringsarealer på øversiden av veien.


Protesterer mot industriplaner

Beboerne på Børaunet og Melkstaden vil ikke at deres bo-område skal bli løsningen på behovet for industriarealer på Frøya.

 

 

Opposisjonen i kommunestyret stemte mot at dette arealet, benevnt som N2, skulle bli med i reguleringen.

Da fomannskapet sist uke drøftet finansiering av planarbeidet, ble det bolignære feltet tema på nytt. Opposisjonen la fram nytt forslag om at kun området N1 (det sjønære) utredes.

Flertallet (Ap) tok ikke stilling til å fjerne det bolignære området, men vedtok at det skal holdes et møte med beboerne før saken behandles i kommunestyret førstkommende torsdag. Nabomøtet blir i kommunestyresalen onsdag kveld.

Videre ber de om å få et estimat på hvor mye det ferdig oparbeidede næringsarealet vil koste, og en vurdering på hvor realistisk det er å få solgt området etter at det er ferdig opparbeidet.

Videre påpeker både posisjon og opposisjon at administrasjonen må utrede andre, alternative områder som kan være aktuelle for næringsarealer.