Han er Hitras nye kommuneoverlege

Geir Nilsberg blir Hitras nye kommuneoverlege. 

Nyheter

Det blir Geir Nilsberg som tiltrer stillingen som ny kommuneoverlege på Hitra. Han tar over stillingen etter Leif Langdahl som i vår ble pensjonert etter og hatt stillingen siden 2000.

Geir Nilsberg er spesialist i allmennmedisin og psykiatri.

- Det var i tillegg til Nilsberg en annen formell søker, men det har hele tiden vært Nilsberg vi har ønsket, forteller kommunalsjef for helse- og oppvekst, Harald Hatle.

Hatle mener Nilsberg har en høy kompetanse og de beste forutsetningen for å gjøre en god jobb.

Nilsberg vil tiltre stillingen så snart som mulig, og for fullt fra høsten av. Som kommuneoverlege har Nilsberg flere oppgaver. Han skal blant annet gi medisinskfaglig rådgivning til politikerne og administrasjonen i kommunen og han har ansvaret for smittevern.