Storm rundt både Reppe og Angelvik

Øyværinger på hver sin side av det som omtales som en bakkanal.

Roy Angelvik (til venstre) og Frode Reppe 

Nyheter

Etter at Dagbladet på tirsdag avslørte e-postene Frode Reppe i NSL sendte til statssekretær Roy Angelvik og det Reppe trodde var fiskeriminister Per Sandberg, har dette blitt en av de mest kommenterte nyhetssakene i det som normalt er agurktid.


 
Svensk navnebror mottok e-postene

I går stod den 35 år gamle svensken Per Sandberg fram i Dagbladet og fortalte om sine reaksjoner på å ha mottatt mailer som var ment som hemmelige henvendelser til en norsk minister.

- Man skulle tro at det bare er sånt som skjer på film.


"Tross i at det er sommerferie, koker det blant politikere som ønsker å kommentere saken", skriver Dagbladet i dag i en sak hvor en rekke politikere fra forskjellige partier kritiserer forsøker på å hemmeligholde korrespondanse mellom en lobbyist og den politiske ledelsen i Fiskeridepartementet.

Reppe og NSL får kritikk, men nå er det flere som også retter kritikken mot statsekretæren som har mottat mailene uten å loggføre dem, hitterværingen Roy Angelvik.

Mailene ble ikke loggførte før Dagbladet skrev om saken.

- Har brutt alle regler

- Her har statssekretæren brutt alle regler. Han har mottatt dokumenter og ikke journalført dem. Først nå, i lang tid etter, er det gjort, sier stortingsrepresentant i næringskomiteen Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til Dagbladet

- Det er et åpenlyst forsøk på holde noe unna offentligheten. At ikke alarmklokkene ringte hos statssekretæren, viser at dette er veldig alvorlig. At man glemmer eller gjør feil kan skje, men her er det opplagt et forsøk på å unndra offentligheten, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til samme avis.

- Dårlig dømmekraft

Høyrerepresentant Gunnar Gundersen mener i samme artikkel at også NSL (Norske Sjømatbedrifters Landforening) har vist dårlig dømmekraft.

- Alt skal skje i åpenhet og skal være sporbart. De fleste jeg prater med om politikk har en agenda, og jeg er veldig bevisst på dette med lobbyvirksomhet, spesielt når det foregår fra organisasjoner, sier han.

Adresseavisen kommenterer saken på lederplass. De poengterer at Frode Reppe/NSLs henvendelser framstår som lite tillitsvekkende, og neppe gir næringen et omdømmeløft.

Brøt antakelig arkivloven

Men de mener det er fiskeridepartementet som kommer dårligst ut i denne saken.

"Som Dagbladetskriver, brøt den politiske ledelsen i Fiskeridepartementet antakelig arkivloven. Det er særlig uheldig i en sak hvor en mektig næring har forsøkt å påvirke departmentet og statsråden. Sandberg har tidligere blitt oppfattet dithen at han har tatt oppdrettsnæringens side i en konflikt mellom NSL og Havforskningsinstituttet. Det gjør ikke saken bedre." skriver Adresseavisen.

Roy Angelvik har vært kommunestyre-representant for Frp i Hitra. Frode Reppe har representert Arbeiderpartiet i Frøya kommunestyre.