I dag starter jakta på disse

Nyheter

Den store mengden grågås som hekker på Frøya og Hitra, beiter ned mye av det som skulle gått til fôr for husdyr.  Grunneiere har gjennom flere år ønsket å starte gåsjakta tidligere, for å redusere bestanden og dermed beiteskadene. Det er tidligere år gitt enkelt-tillatelser til å skyte gås, men det er ikke innvilget generell tidligjakt før i år.

Fra og med onsdag 26. juli, to uker tidliger enn normalt, starter grågåsjakta på Frøya og Hitra.

Kommunene kunngjør at jaktområdet for tidligjakt avgrenses til dyrket mark og gjødslet beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette. I perioden med tidligjakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 03.00. til kl. 10.00.