På nytt gjort hærverk i skolebygning

Espen Arntsberg er rektor ved Guri Kunna vgs avdeling Frøya og avdeling Hitra.   Foto: Rune Eian.

Nyheter

Onsdag sist uke mottok politiet en anmeldelse på at uvedkommende har tatt seg inn i bygningen som tidligere huset Frøya videregående skole.

- Noen har rotet og tilgriset der inne, forteller politibetjent Torbjørn Sørlie.

- Nøyaktig når forholdet skal ha skjedd vet vi ikke, men skadeverket har blitt gjort en gang i løpet av juli måned.

 

Ekstrakostnader og merarbeid

- Så vidt vi vet er det ikke stjålet noe. Bygget brukes ikke til undervisning lenger og er mer eller mindre tømt for varer og verdier, det er kun noe gammelt møblement igjen. Det som nå har skjedd er at noen har brutt opp dører og gjort hærverk inne i bygningen. Blant annet hatt utover forskjellig fargestoff.

Det forteller rektor ved Guri Kunna videregående skole, Espen Arntsberg.

 

Ansatte ved skolen har satt i gang oppryddingsarbeidet, men er ikke helt ferdige ennå, legger Arntsberg til overfor lokalavisa ved inngangen til helga.

- Det er veldig synd med tanke på at dette påfører oss merarbeid. Vi kunne brukt kreftene og tiden vår til annet enn reparasjoner, rydding og vasking rett før skolestart, som å planlegge et best mulig skoleår for våre elever. Dette medfører også store kostnader - på bygningen som planlegges å selges av fylkeskommunen. Dette er rett og slett veldig unødvendig.

 

- Nå skjer det igjen

Dette er ikke første gang at det har blitt gjort skadeverk ved den tidligere videregående skolen på Sistranda.


 

For omtrent halvannet år siden rev ubudne gjester ned og og knust belysningen i gymsalen.

- Og nå skjer det igjen. Det er trist at noen finner glede i å gjøre slikt skadeverk. Vi får tro at politiet finner ut hvem de skyldige er, avslutter rektor Espen Arntsberg.