Vannscooterimportør:

Krever tilsyn med Hitra kommunes vannscooterforskrift

Nyheter

Advokat Martin Tvedt i advokatfirmaet Lønnum DA, har tidligere sendt et brev til Samferdselsdepartementet med krav om tilsyn med Tjøme kommune, etter at kommunen vedtok å forby vannscooterkjøring i kommunen. Advokaten mener saksbehandlingen har store mangler.

I høringsbrevet til Tjøme kommune kommer det frem at advokaten representerer vannscooterimportøren BRP Norway AS, som har adresse i Trondheim.


Nå ber advokaten i en e-post til departementet, om at det også føres tilsyn med Hitra kommune.

- Jeg har tidligere sendt inn vedlagte brev per post til departementet, hvor det bes om at departementet fører tilsyn med Tjøme kommune, jf. havne‐ og farvannsloven § 52. I etterkant har flere kommuner vedtatt lokale forskrifter, og samtlige av disse må anses ugyldige grunnet både mangelfull saksbehandling og at de ikke er i tråd med hjemlene i havne‐ og farvannsloven. Vi ber derfor departementet om å føre tilsyn også med kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord, Hitra og Larvik, da forskriftene i disse kommunene synes å lide av stort sett de samme feil som forskriften fastsatt av Tjøme. I tillegg er det i kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord og Hitra fastsatt fartsgrenser for vannscooter på 5 knop for transportkjøring, på tross av at departementet og Kystverket har opplyst kommunene om at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle fartøyer ved fastsettelse av fartsgrenser. Departementet bes se på både saksbehandlingen i de enkelte kommuner, og undersøke hvorvidt forskriftene er i tråd med hjemmelsgrunnlaget i havne‐ og farvannsloven, skriver advokaten.
- Hitra har ikke lov til å gjøre det slik

Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund påpeker at en kommune ikke kan vedta egen fartsgrense for vannscooter, og mener det er flere sider ved Hitra kommunes behandling av nye forskrifter som tilsier at de er både ulovlige og ugyldige.