Planlegger konsentrert bebyggelse

Faksimile fra planen (Kystplan) 

Nyheter

Forvaltningsutvalget i Frøya skal i neste uke ta stilling til om en reguleringsplan for Midtsian på Sistranda skal legges ut på høring.

Det er Kystplan som har utarbeidet planen på vegne av Magne Nygård og Birger Kvalvær. Til sammen planlegges det tre frittstående bygg med totalt 14 boenheter på et område som totalt er på 3,5 mål.

Området ligger rett sør for kommunehuset.

Det har kommet inn anmerkninger fra fem naboer. Disse går på bekymring for fortetting, med redusjon av livskvalitet for de som bor i området fra før. De trafikale løsningene er også påpekt fra flere naboer.

Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig høring.

Planområdet merket rødt (Faksimile fra planen)