Dropper det bolignære området

Protestene fra beboerne på Børaunet og Melkstaden har nådd fram.

I mai stod beboerne på Børaunet og Melkstaden fram og protesterte på planene om næringsområde midt i deres boområder. 

Nyheter

Frøya formannskap vedtok i siste møte, med umiddelbar virkning, å stoppe alt arbeid med regulering av området N2 knyttet til Nordhammarvika næringsområde. Det var planene om å gjøre dette bolignære området til næringsareal som utløste protester fra grunneiere og beboere. På et nabomøte før sommeren fikk kommunen klar beskjed fra cirka 20 frammøtte om at de ikke på noe vis aksepterte at dette området ble regulert til næring.

Et flertall i formannskapet, bestående av Ap og Frp, vil likevel gå videre med det området som kalles N1. Dette er en sjønær utvidelse av næringsparken, i retning Sistranda. Rådmannen orienterte i august at også dette området ville bli vanskelig å realisere. Grunneiere satt seg i mot å selge, noe som betyr at kommunen må ekpropriere hvis området skal realiseres.

Formannskapet tok i siste møte en befaring til flere området rundt om på Frøya, for å se på potensielle næringsområder. I møtet ble det også gitt fullmakt til rådmannen om å gå videre med realisering av Skarpneset næringsområde. Det skal vurderes en trinnvis utbygging.

Formannskapet sa derimot nei til et forslag om at kommunen skal involvere seg i et arbeid med grunnerverv for området Myratangen - Siholmen på Sistranda. Dette området er regulert til næring, men et stort antall grunneiere med ulike interesser for området har hindret at private næringsdrivere har realisert noen nye utbygginger på denne strekningen.