Dekker arkeologisk undersøkelse på Uttian

Nyheter

Da Frøya kommune skulle forhåndgodkjenne reguleringsarbeidet på Uttian Panorama, ble tiltakshaver pålagt å utvide området som skal reguleres. Det har i ettertid kommet krav fra fylkeskommunen om at det utføres arkeologisk utgraving i det området som er kommet i tillegg.

 Tiltakshaver fant det urimelig at han skulle ta kostnadene på dette. Frøya formannskap vedtok i siste møte at de dekker merkostnadene på kr 72.735 til denne utgravingen.