Mister ikke muligheten til å skjenke

For andre år på rad får Frøyafestivalen prikker på grunn av brudd på alkoholloven. Politikerne vil ha dialog om hvordan familiefestivalen kan løse utfordringene.

Krzysztof Zboralski   Foto: Krzysztof Zboralski

Nyheter

- Det vil ikke hjelpe å sette inn tredve flere vakter. Det  hindrer ikke  at noen mindreårige får tak i alkohol, sier Remy Strømskag (H).

Hovedutvalg for forvaltning i Frøya behandlet i dag saken om overtredelser av alkoholloven under årets Frøyafestival.Utvalget valgte å forholde seg til skjenkerapporten, og tildelte Frøyafestivalen (HS-Festivalen) ni prikker. Etter fjorårets festival ble de tildelt ti prikker. Også den gangen gikk det på mindreårige og alhoholtilgang.

Flere av politikerne påpekte det nærmest umulige ved å arrangere en festival der mindreårige har adgang til et område hvor det selges og konsumeres alkohol, uten at noen av de mindreårige kan få tilgang på alhohol.

Det ble luftet muligheten for å ha adskilte områder for mindreårige, eventuelt eget øltelt der kun folk over 18 har adgang, med mer. Men politikerne konkluderte med at de ikke kan instruere Frøyafestivalen på hvordan de skal organisere festivalen. De ønsker i stedet et dialogmøte i god tid før neste festival.


 

På spørsmål om prikkene som tildeles får følger for tildeling av skjenkebevilling neste år, svarte Frode Larsen (virksomhetsleder for OSK) at det i utgangspunktet ikke har det.

- Hadde det vært noen som har fast bevilling, ville man mistet bevillingen når de bikker over tolv prikker totalt i løpet av to år. Men dette er enkeltbevilling, og de vil ikke miste muligheten til å få det også neste år. I dette tilfellet må prikkene forstås som en varsel om at alt ikke er på stell, sa Frode Larsen.