Begrenser tilgangen på byggesaksbehandleren

Teknisk sjef Jomar Finseth  

Nyheter

Lokalavisa fortalte i slutten av august om opphopningen av byggesaker, dispensasjons- og plansaker i Frøya kommune. Teknisk sjef Jomar Finseth fortalte at på det tidspunktet hadde teknisk etat 150 byggesaker i systemet, hvorav 54 ikke var påbegynt.Nå gjør kommunen tiltak for å skjerme saksbehandlere, slik at de kan få behandlet sakene. Kommunen melder på sin hjemmeside at det innføres åpningstider for å snakke med byggesaksbehandler på telefon. Dette må gjøres tirsdag eller torsdag i arbeidstid. Hvis det er ønske om personlig samtale må dette avtales gjennom offentlig servicekontor.