Følg skipstrafikken rundt Hitra og Frøya i sanntid

Nyheter

Å kunne følge båtene som farter i øyregionen er populært. Det ser vi gjennom Skipstrafikken, som er en tjeneste lokalavisa Hitra-Frøya har levert på våre nettsider i samarbeid med Argon Elektro i flere år.

Skipstrafikken er på plass en ny og forbedret versjon, med mer moderne kart og mer innholdsrik tjeneste. Den nye tjenesten responderer også kjappere enn den forrige versjonen.

Kartet finner du her på www.hitra-froya.no/skipstrafikk eller bruk meny-knappen øverst til høyre på nettsida vår. Der ligger snarvei til Skipstrafikken og andre av våre tjenester.

 

I det nye kartet finner du fortsatt informasjon om alle større båter som er i området Hitra og Frøya og ellers langs midtnorgekysten akkurat nå. Ved å zoome i kartet eller åpne lista over alle fartøy i området (fartøylista), finner man enkelt informasjon om båtnavn, størrelse, fart, type skip og destinasjon, dersom dette er oppgitt.

Du kan selv velge hvilken type kart-bakgrunn du vil ha; rasterkart eller topografikart.

Ved å klikke på knappen "slepstrek" får du også opp informasjon om hvilken rute båten/skipet har valgt.


AIS skipstrafikken

Kystverket drifter AIS Norge som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken langs norskekysten.

  • AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre regulering og overvåking av skipstrafikk.
  • AIS transpondere ombord i skip sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs. Disse opplysningene fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-kjede, AIS Norge, som består av 50 basestasjoner langs kysten, og av AIS-satellittene AISSat-1 og AISSat-2.
  • Kystverket har som myndighetsoppgave å tilrettelegge AIS data for andre nasjonale myndigheter som Hovedredningssentralene, Kystvakten, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og politiet.
  • Tilgang på AIS data er en viktig del av grunnlaget for utøvelse av sjøtrafikksentraltjenester, søk- og redningstjenester og myndighetsutøvelse langs kysten og i havområdene.
  • Kilde: Kystverket

Tjenesten er basert på velkjent AIS-teknologi, som er en automatisk identifikasjonssystem for skip, som sender informasjon om posisjon, kurs, fart og andre opplysninger om skipet. Signalene fra båtene blir sendt til basestasjoner langs kysten.