Slik vil miljødirektoratet følge opp Mausund-funnene

Lokalavisa har fulgt ryddegjengen som plukker enorme plastmengder i og ved sjøen på Mausund. Hva skjer med plast som ikke fjernes? Skader det dyr og fisk? Og blir også vi mennesker forgifta? Det handler serien om. Artiklene er samlet på våre nettsider.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Miljødirektoratet har bevilget 2.800.000 kroner fra tilskuddsordningen mot marin forsøpling til Eider AS. Eider AS er en videreføring av Mausund Feltstasjon for deres prosjekt med opprydning av marin forsøpling i områdene Hitra og Frøya.