Trøndelag Kysthistoriske Museum på Mausund

Vil støtte utbedring av museumstaket

Men rådmannen avviser at det er gitt løfter.

Fra åpningen av museet, sist sommer (foto: Synne Hammervik) 

Nyheter

Rådmannen i Frøya kommune foreslår at kommunen bevilger 60.000 kroner til renovering av tak Trøndelag Kysthistoriske Museum på Mausund.

Museum kom i drift i 2016, og har allerede rukket å bli en suksess med gode besøkstall.


 -Jeg visste svært lite om Mausund og kysten før jeg ankom museet

Kystkulturen holdes i hevd ved Trøndelags kysthistoriske Museum.

 

Ble lovet støtte?

Museet er leitaker i lokaler som eies av “Egil jr AS”, og det er sistnevnte som har søkt om støtte til renovering av taket.

Søkeren påpeker i søknaden at det ble lovt støtte av representanter fra Frøya kommune i flere møter i forbindelse med etableringen av museet på Mausund.


Mausunds skjulte skatt

Trøndelag kysthistoriske museum viser 370 gjenstander.

 

Ikke stolt over kommunens involvering

Rådmannen skriver at kommunen er imponert av hva de har fått til på Mausund gjennom etableringen av Trøndelag

Kysthistoriske museum.

- Men rådmannen er ikke like stolt over kommunens involvering i prosessen forut for etableringen, og presiserer at det er rådmannens ansvar. Det medfører riktighet at flere fra administrasjonen var på besøk på Mausund i planleggingsfasen og etter at arbeidet med tilpasning av lokalene var satt i gang. Og det medfører riktighet at det også var samtaler med Egil Berge, som hadde satt i gang renovering av lokalitetene. Det er ingen tvil om at representanter for kommunen uttalte seg positivt om det som var på gang, men ingen kan bekrefte at det ble inngått noen løfter om støtte til renoveringen, skriver rådmannen.

Rådmannen finner det likevel riktig, selv om det ikke kan legges fram skriftlig at det ble gitt lovnader, å delvis

imøtekomme søknaden fra “Egil Jr” om støtte til renoveringen.

Saken skal opp i formannskapet 17. oktober.