Ordføreren om kai-pengene i statsbudsjettet

- Gledelig at vi er lagt inn

Frøyaordfører Berit Flåmo 

Nyheter

Frøyaordfører Berit Flåmo er svært glad for at regjeringen vil øremerke 16,2 millioner kroner til kai på Sistranda.


 

- Det er veldig gledelig at vi er lagt inn. Og ekstra gledelig er det at det rettes inn mot havbruksnæringa. Tidligere har disse pengene gått til rene fiskeriformål, men her gis det støtte til noe som havbruksnæringa, og de som betjener dem, får nytte av. Vi har så dårlig med havn og kaiforhold til denne flåten, sier ordføreren.


Satser på 180 meter lang pir ved Siholmen

Søker kystverket om penger til liggekai for større båter.


Hvis forslaget til bevilgning går gjennom i Stortinget, vil det bli en snarlig utbygging av liggekaia.

- Det er tredje året vi søker om å få penger over statsbudsjettet, men det er aldri sånn at slike prosjekter finansieres fullt ut av staten. Kommunen har lagt inn penger i investeringsbudsjettet til dette, sier ordføreren.